Hi. It looks you're in .

Please select the store you wish to visit:

Various Artists

Heavenly Ethiopiques - Best Of Ethiopiques Series – Vinyl 2LP

Heavenly Ethiopiques - Best Of Ethiopiques Series – Vinyl 2LP
Heavenly Ethiopiques - Best Of Ethiopiques Series – Vinyl 2LP
-
+

$30.99

A dope compilation of heavyweight Ethiopian fire on Heavenly Sweetness Records.

A1. Alèmayèhu Eshèté – Tashamanalètch / A2. Seyoum Gèbrèyès – Hamétègnaw / A3. Ayaléw Mèsfin – Terèdjew Nèbèr /A4. Tèshomè Meteku – Yèzèmèd Yèbaed / A5. Seyfou Yohannes – Mèla Mèla / B1. Tsegué-Maryam Guèbrou – Presentiment / B2. Wallias Band – Muziqawi Silt / B3. Tèsfa-Maryam Kidané – Ewnèt Yèt Lagegnesh / B4. Mulatu Astatqé – Yègellé Tezeta / B5. Gétatchèw Mèkurya – Shellèla Bèsaxophone / C1. Girma Bèyènè – Ené Nègn Bay Manèsh / C2. Mahmoud Ahmed – Bèmen Sèbèb Letlash / C3. Muluqèn Mèllèssè – Hédètch Alu / C4. Tlahoun Gèssèssè – Lantchi Biyé / C5. Menelik Wèsnatchèw – Tchèrèqa / D1. Tèklé Tèsfa-Ezghi – Sélam Tèmagwèt / D2. Abbèbè Tèssèmma – Ashasha Bèyèw / D3. Tèwèldè Rèdda – Ab Teqay Qerèbi / D4. Ali Birra Kan – Ati Fettun Isani Infedhani / D5 .Tsèhaytu Bèraki – Mèdjèmèrya Feqri